Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

MikaMainos Oy Turku
Työmiehenkatu 17
20320 Turku
Y-tunnus: 1003096-7
Puhelin: 02 2351 371
Sähköposti: [email protected]

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mika Sainio
Puhelin: 050 5287 782
Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

MikaMainos Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– asiakaspalvelun toteuttaminen
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
– markkinointi ja viestintä
– markkinatutkimukset ja asiakaskyselyt
– palveluntarjoajan ja verkkopalvelujen käyttäjän välisen suhteen hoitaminen ja kehittäminen
– verkkopalvelujen ja niiden kautta tarjottavien palvelujen ylläpitäminen
– MikaMainoksen ja sen edustamien julkaisujen sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen siltä osin kuin ne liittyvät verkkopalveluihin tai verkkopalvelujen kautta tarjottaviin palveluihin tai tilausten taikka yhteydenottojen hoitamiseen.
– tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla MikaMainoksen markkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa.
– muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voi sisältää seuraavia tietoja:

– yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
– asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot
– viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten evästeet ja selailu- ja hakutiedot
– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– asiakkaalta itseltään, internetin kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
– evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käytön jälkeen tai säilytetään lukituissa tiloissa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Lisäksi niitä koskevat MikaMainoksen yleiset tietoturvaohjeet ja tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat periaatteet kuten palomuurit. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja alihankkijat, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Comments are closed.